Andrzej Kłoda
"Wyroby ze Skóry"
ul. Międzyborska 80
04-010 Warszawa

tel. + 4822 8100232
tel. + 4822 8132710
fax + 4822 8703716
e-mail: biuro@andrzejkloda.com.pl